Nádory na játrech, příznaky | Dr. Sára Tóth

Nález na játrech

Nádory, které se v játrech mohou objevit mohou být nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní). Co se zhoubných nádorů týká, rozlišujeme primární nádory jater, které se vyvíjejí v zmíněném orgánu, a tzv. maligní proces (metastázy), který vzniká v jiném orgánu a zasáhl i játra. Rakovina jater vzniká většinou u pacientů, kteří už nějakým onemocněním jater trpí.

NEZHOUBNÉ NÁDORY NA JÁTRECH, O CO JDE?

Benigní nádory jater
Nezhoubný (benigní) nádor je v mnoha případech často pozorován v rámci ultrazvukového vyšetření břišní dutiny, které bylo provedeno na základě jiných příčin. Obecně je takový nádor bezpříznakový. Pokud je větších rozměrů, zpravidla může způsobovat bolesti břicha, pocit nepohodlí; případné komplikace mohou způsobit vážnější potíže. Jeho rozlišení, rozpoznání je možné v rámci různých obrazotvorných vyšetření: v některých případech postačí ultrazvuk břicha, ale je třeba provést i CT, MR vyšetření. V úvahu v případě nejistoty přichází i odběr vzorků z tkáně.
Oddělení nezhoubných nádorů od zhoubných procesů je mimořádně důležité, protože tyto průniky je třeba léčit na základě rozdílných odborných předpisů.

Útvary na játrech
Hemangiom na játrech: Benigní léze vaskulárního (cévního) původu, která se považuje za nejběžnější z nádorů na játrech (prevalence: 0,4 – 20%). Jeho velikost je různá, může to být jenom několik milimetrů, ale může dorůst až do velikosti 10 – 20 cm. Častěji se vyskytuje u žen. Tento nádor může růst vlivem estrogenu, takže ho může ovlivnit hormonální léčba a těhotenství. V případě větších lézí (> 10 cm) zpravidla nezpůsobuje potíže, mohou se vyskytnout mírné bolesti horní poloviny břicha, nebo celkový nepříjemný pocit. V ojedinělých případech může prasknout, způsobit krvácení a může se vytvořit krevní sraženina, co způsobí náhlé a intenzivnější bolesti břicha.
Speciální léčbu nebo odstranění chirurgickým zákrokem si tento druh nádoru vyžaduje zřídka.
Fokální nodulární hyperplazie (FNH): Benigní, nezhoubné léze jater, které jsou běžnější zejména u žen. Pomocí obrazotvorného vyšetření ukazuje charakteristický obraz (zjizvení ve tvaru hvězdy). Prevalence je 0,3 – 3%. Podle některých studií může být jejich vznik spojen s užíváním antikoncepčních tabletek, v současnosti však tato souvislost zatím nebyla potvrzena. Příznaky se projevují velmi zřídka, není charakterizována maligní transformací a obvykle nevyžaduje speciální léčbu.
Hepatocelulární adenom: Vyskytuje se zejména u žen a je spojován s antikoncepcí, která je spojena s účinky estrogenu. Zpravidla je bez příznaků, pouze v případě větší velikosti může způsobit břišní potíže. Může prasknout, krvácet, co může mít za následek akutní břišní katastrofu. Jejich maligní degenerace je možná, takže vyžaduje důkladné sledování a v některých případech může být nutné chirurgické odstranění tohoto druhu nádoru.

Další nezhoubné léze, které mohou napodobovat zhoubné procesy:

Regenerativní uzliny: mohou se vyskytnout hlavně po ústupu zánětu jater nebo při cirhóze jater. Je důležité je odlišit od maligního (zhoubného) karcinomu jater. Samotné uzliny nevyžadují speciální léčbu.
Cysty: Často se vyskytují také v játrech, zejména ve věku nad 50 let. Většinou jsou bez příznaků a nevyžadují léčbu. V případě, že jde o větší cysty, lze zvážit aspirace pomocí ultrazvuku (odsávání tekutiny).
Cysta způsobená parazitární infekcí (Echinococcus): Její šíření může připomínat nádorové, vyžaduje komplexní léčbu (chirurgická a medikamentózní).
Absces: může se vyvinout jako důsledek závažné bakteriální nebo parazitární infekce. Kromě lékové léčby (silně cílená antibiotická nebo antiparazitická léčba) je často potřebný i chirurgický zákrok.

MALIGNÍ NÁDORY JATER, DRUHY A FORMY („PRIMÁRNÍ RAKOVINA JATER“, HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM, HCC)

Zhoubný nádor na játrech, rakovina jater

Výskyt HCC, epidemiologické údaje

Jde o celosvětově poměrně častý nádor (podle údajů WHO byl 7. nejběžnějším zhoubným nádorem v roce 2020), který se nejčastěji vyvíjí v rámci již existujícího chronického onemocnění jater. Z toho také vyplývá, že jeho výskyt je častější v oblastech, kde se vyskytuje i virová hepatitida.
Podle dostupných údajů WHO bylo v roce 2020 diagnostikováno na celém světě více než 900 000 případů, z toho nejvyšší počet v Asii (72,5% případů, tedy téměř 610 000 pacientů), ale také více než 82 000 případů se potvrdilo v Evropě. Mužů toto onemocnění postihuje o něco častěji.

Anamnéza HCC, rizikové faktory

Zhoubný nádor na játrech

Vznik zhoubného, ​​tedy maligního nádoru je dlouhý, poměrně komplikovaný proces v několika krocích. V 80-90% případů nádory na játrech vznikly z cirhózy jater (která se projevila z různých důvodů, příčin).

Rizikové faktory:

 • infekce virem hepatitidy (viry hepatitidy B, C, D),
 • alkoholové onemocnění jater,
 • ztučnění jater,
 • obezita,
 • poruchy ukládání jater (hemochromatóza, Wilsonova choroba),
 • kouření,
 • aflatoxin (toxin produkovaný plísněmi).

Klinický obraz a příznaky HCC

Na maligní proces poukazuje, pokud se stav dosud stabilního onemocnění jater začne náhle zhoršovat, dojde k výraznému úbytku hmotnosti, zvýšené teplotě, zvýší se jeho slabost, vyvine se (nebo zvýší) žloutenka a i laboratorní parametry ukazují progresi.

V případě nádorů s většími rozměry se může vyskytnout bolest břicha, nepříjemné pocity nepohody, nadýmání, nevolnost a zvracení. Vzhledem k velikosti a umístění nádoru může tlačit na bránici a způsobit nepříjemnou dušnost.

Příznaky zhoubného nádoru na játrech

Příznaky:

 • slabost
 • ztráta hmotnosti
 • nevolnost, zvracení
 • svědění
 • nechutenství
 • otok břicha
 • žloutenka
 • bolest břicha

Diagnóza HCC

U pacientů s chronickým onemocněním jater je nutné, aby byli pečlivě sledováni a v jejich případě by se měly provádět pravidelné testy, které by potvrdily nádor (laboratorní, obrazotvorné).
Nádory se mohou vyvinout i ve zdravých játrech, ale tyto případy jsou velmi vzácné.

Jaká vyšetření může pacient očekávat?

 

Zaznamenání anamnézy a přetrvávajících stížností: pokud jsou známy, se zvláštním ohledem na současné onemocnění jater a užívání prostředků na povzbuzení (alkohol, drogy).
Fyzikální vyšetření: zaměřené zejména na oblast břicha a na kůži. V případě velkého nádoru může být nádor dokonce hmatatelný, nebo mohou být játra zvětšená a nerovnoměrná. Může se vyskytnout žloutenka, abnormální ascites (hromadění vody v břišní dutině), a mohou se vaskulární proliferace podobné pavučině stát viditelnými přes kůži. Kůže může být po celém těle edematózní, s menším nebo větším zakrvácením.
Odběr krve, laboratorní testy: hladina nádorového markeru AFP (alfa-fetoprotein) se nejčastěji zvyšuje u maligních nádorů jater (jeho hladiny však mohou být zvýšeny u nespecifických nádorů jater, jiných nádorů a jiných nemocí). AFP má citlivost na HCC přibližně 60% a specificitu asi 80%. AFP lze použít ke sledování účinnosti již cílené léčby nádorů, resp. na vyhodnocení podezření na recidivu.
Jaterní enzymy (bilirubin, GOT, GPT, GGT, ALP) mohou být také zvýšeny v případě nádorů, mohou klesnout hladiny bílkovin, může být prodloužená doba srážení krve a mohou být zvýšené hladiny amoniaku.
Obrazotvorné vyšetření: ultrazvuk břišní dutiny, CT / MR vyšetření břišní dutiny s kontrastem. CT / MR vyšetřením lze provést vizualizaci rozsahu samotného nádoru a posoudit, zda se v organismu nacházejí blízké nebo vzdálené metastázy.
Odběr vzorků tkáně (biopsie jater): simultánní zobrazovací skenování se používá k zaměření nádoru v játrech a odebrání vzorku léze pomocí jehly, která se následně patologicky vyšetří. Přesná histologická diagnóza je klíčová pro všechny nádory, protože v mnoha případech právě ona určuje další specifickou léčbu.

Možnosti léčby HCC

K dispozici jsou možnosti komplexní onkologické léčby, která zahrnuje chirurgickou, medikamentózní (chemoterapii) terapii a terapii ozařováním. O tom, kterého pacienta lze léčit a jakým způsobem, rozhoduje a doporučuje onkologická komise složená z několika odborníků na základě histologického typu, stadia nádoru a celkového stavu a přidružených onemocnění pacienta.

 

Chirurgické řešení: Jde o chirurgické odstranění části jater, která obsahuje nádor (chirurgická resekce). Rozsah takového zákroku závisí na velikosti a umístění nádoru a v případě potřeby je možné odstranit dokonce jeden celý lalok jater. Chirurgické řešení je bohužel dostupné pouze u malého počtu pacientů, protože nádor je často odhalen pozdě (je příliš velký, pravděpodobně se vzdálenými metastázami) nebo jsou játra kvůli základnímu onemocnění „příliš nemocná“ na to, aby podstoupila chirurgický zákrok.

Protinádorová farmakoterapie (chemoterapie): Může se použít jako doplněk k chirurgické léčbě nebo samostatně. V mnoha případech se v pokročilých případech považuje pouze za paliativní řešení (které nemá za následek trvalé vyléčení, pouze snížení symptomů). Existuje už způsob, při kterém se chemoterapeutické látky, které ničí nádorovou tkáň, nedodávají do systémového oběhu, ale do krevních cév vedoucích přímo k samotnému nádoru. Účinek chemoterapeutického léčiva se tedy zvyšuje lokálně, přičemž způsobuje méně obecných vedlejších účinků.
Nyní je k dispozici nový typ protinádorových léků (antikoagulační léky zabraňující tvorbě cév), který specificky zabraňuje tvorbě a růstu krevních cév, které krmí nádor, takže nádorové buňky nedostávají dostatek krve a kyslíku, nemohou růst a následně odumírají.

Terapie ozařováním: V případě rakoviny jater se aplikuje zřídka.

Další možnosti terapie: Mezi další terapeutické možnosti patří ligace (vázání) krevních cév vedoucích k nádorům postižené části jater, která je takto blokována, čímž se eliminuje přívod krve do tohoto nádoru. Jde o dodání specifické destruktivní látky (např. koncentrovaného alkoholu) přes žílu zásobující nádor. K dispozici je i takzvaná radiofrekvenční léčba, v rámci ní se do maligního jádra zavedou elektrody a produkované teplo vyvíjí škodlivý účinek.
Důkladné sledování a péče o pacienta je v ideálním případě skutečná týmová práce: může se na ní podílet gastroenterolog / hepatolog / internista onkolog, specialista na radioterapii, invazivní radiolog, resp. důležitou roli mohou hrát i dietolog a psycholog.

Prognóza HCC

Výsledek onemocnění závisí na rozsahu rakoviny, jeho umístění, lokalizace v játrech, stadia nádoru, závažnosti souvisejícího onemocnění jater a celkového stavu a souvisejících onemocnění pacienta. To vše určuje, o jaké konkrétní léčbě je možné uvažovat, co do značné míry určuje šance pacienta na přežití.

Bohužel, rakovina jater (HCC) je ve velké většině případů diagnostikována pozdě, takže šance na přežití u postižených pacientů nejsou příliš dobré. V současnosti je průměrné pětileté přežití kolem 18%.

Jak naznačují výše uvedené údaje, důkladné sledování a pravidelné lékařské prohlídky jsou nezbytné, protože obecně platí, že čím dříve se zjistí závažné onemocnění, tím je pravděpodobnější, že lze očekávat lepší výsledek. Mezi často hledané výrazy na toto téma ve vyhledávačích patří také:  Rakovina jater doba přežití, Metastázy v játrech doba přežití, Rakovina jater v posledním stádiu, Rakovina jater úmrtnost, nádor na játrech příznaky, nádor na játrech léčba.

METASTÁZY, ROZŠÍŘENÍ A POSTUP NEMOCI (LÉZE NA JÁTRECH)

V játrech jsou běžné metastázy maligních nádorů různých orgánů. Často se vyskytují ve více ohniskových (multiplex) formách. Může se stát, že během rutinního ultrazvukového vyšetření břicha se příležitostně objeví jaterní metastázy tak, že výchozí (původní) nádor ani není znám.

Prakticky kterýkoliv orgánový nádor může metastázovat do jater, nejběžnější jsou však nádory postihující:

 • prsa,
 • tlusté střevo, konečník,
 • jícen,
 • žaludek,
 • ledviny,
 • plíce,
 • pokožka,
 • vaječníky, děloha,
 • pankreas.

Léčba metastatického karcinomu jater je ve většině případů paliativní. Terapeutický soubor nástrojů je stejný, jako pro primární nádory. Prognóza je v případě přítomnosti metastáz vysloveně špatná.

Zdroje:

https://www.uptodate.com/contents/hepatic-hemangioma?search=hepatic%20tumor&topicRef;=3575&source;=see_link
https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-patient-with-an-incidental-solid-liver-lesion?search=hepatic%20tumor&source;=search_result&selectedTitle;=1~150&usage;_type=default&display;_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-hepatocellular-carcinoma?search=hcc&source;=search_result&selectedTitle;=2~150&usage;_type=default&display;_rank=2
https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-risk-factors-for-hepatocellular-carcinoma?search=hcc%20prognosis&source;=search_result&selectedTitle;=6~150&usage;_type=default&display;_rank=6
https://gco.iarc.fr
https://www.medscape.com/answers/197319-39201/what-is-the-prognosis-for-hepatocellular-carcinoma-hcc
https://www.healthline.com/health/liver-metastases#causes

Zdroje obrázkov:

https://www.genetex.com/Research/Overview/tumor-markers/liver-cancer-markers
https://www.letsmd.com/blog/what-is-liver-cancer-and-its-signs-and-symptoms/