Rakovina žaludku, nádor žaludku

Žaludek je mimořádně důležitou součástí trávicího systému a různá onemocnění tohoto orgánu jsou překvapivě častá. Bohužel, rakovina žaludku je vážným patologickým stavem, který se v dnešní době často diagnostikuje. Z hlediska histologie lze rozlišit několik typů nádorů žaludku, ale přibližně 90% maligních procesů představuje adenokarcinom vznikající v žaludečních žlázách, takže z klinického hlediska se považuje za nejvýznamnější.

Schematický obraz rakoviny žaludku

MOŽNOSTI VÝSKYTU A PROPUKNUTÍ ONEMOCNĚNÍ

Podle údajů WHO z roku 2020 bylo během minulého roku diagnostikováno toto onemocnění na celém světě více než 1 milionu pacientů, co představuje 5,6% všech registrovaných maligních onemocnění. Tímto počtem je tedy tato rakovina 5. nejběžnějším typem rakoviny na světě. Více než 70% diagnostikovaných případů je pozorovaných v rozvojových zemích.

Podle statistik EU je toto ochoření devátým nejběžnějším typem malignity v Evropě. Je o něco častější u mužů než u žen; resp. její výskyt je častější ve vyšším věku, nad 70 let. Rakovina u mladých není tak častá.

MOŽNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ

Vývoj rakoviny žaludku je složitý komplexní proces, v němž hrají roli genetické faktory, ale také faktory získané prostřednictvím životního stylu.

 • Genetické faktory: Dědičnost a hromadění v rodinách je prokázána asi u 10% případů.
 • Infekce Helicobacter pylori (H.pylori): tato bakterie je zodpovědná za vývoj určitých druhů žaludečních vředů (vředy žaludku) a chronických zánětů žaludku (gastritida), její přítomnost zvyšuje riziko vzniku karcinomu žaludku.
 • Stravovací návyky: častá konzumace jídel s vysokým obsahem soli; uzených jídel; resp. strava s nízkým obsahem čerstvého ovoce a zeleniny také zvyšuje riziko vzniku tohoto onemocnění.
 • Faktory životního stylu: kouření, nadváha, obezita, pravidelná nadměrná konzumace alkoholu se také počítají jako významný rizikový faktor.
 • Některá onemocnění žaludku: benigní nádory žaludku (např. polypy), chronický zánět sliznice žaludku, žaludeční vředy; resp. stav po operaci žaludku také předurčují výskyt maligního karcinomu žaludku..

PŘÍZNAKY NAZNAČUJÍCÍ PŘÍTOMNOST RAKOVINY ŽALUDKU

Jak se projevuje nádor žaludku? V počátečním stádiu neprodukuje charakteristické příznaky. Právě proto je toto onemocnění diagnostikováno v mnoha případech až v pokročilém stádiu. Některé příznaky se snadno mohou zaměnit například se žaludečními vředy. Bohužel i to je běžné, že se onemocnění projeví až tehdy, když jsou už přítomné metastázy. Častokrát se samotné hledání primárního karcinomu spustí až z důvodu zmíněné přítomnosti samotných metastáz a tak se odhalí tato rakovina. Na rakovinu žaludku má vliv i konzumace plesnivých potravin, alkoholu a kouření. (Vyhl. – bolest zad, – projevy, – věk, – zkušenosti)

Příznaky, které mohou poukazovat na rakovinu žaludku:

 • nechutenství, jinak neobjasněná ztráta hmotnosti;
 • odmítnutí určitých jídel a nápojů, zvláště příznačný je odpor k masu;
 • nutkání na zvracení, častá nevolnost, zvracení, v pokročilém stadiu zvracení krve;
 • nestabilní bolest břicha, přetrvávající pálení žáhy, bolesti žaludku;
 • trávicí potíže;
 • černá stolice, smolka (natrávená krev ve stolici);
 • neustálý pocit plnosti v žaludku;
 • potíže s polykáním;
 • nádor v horní části břicha může být zřídka hmatatelný;
 • anémie

Některé příznaky rakoviny žaludku

RAKOVINA ŽALUDKU – ZPŮSOB DIAGNOSTIKY ONEMOCNĚNÍ

V případě podezřelých příznaků je důležité myslet na to a začít s cíleným vyšetřením u odborného lékaře – gastroenterologa. Charakteristická může být i rodinná akumulace, která vyžaduje ještě důkladnější sledování u pacientů, jejichž rodinná anamnéza prokázala ve více případech přítomnost maligního nádoru žaludku.

V této souvislosti je možné provést mnoho různých druhů vyšetření, ale pro mnohé pacienty nepříjemné gastroskopické vyšetření je pro konečnou diagnózu nezbytné.

Jaká vyšetření lze očekávat?

 • Zaznamenávání anamnézy a stížností: se zvláštním ohledem na rodinnou anamnézu.
 • Fyzické vyšetření: V případě velkého nádoru může být nádor zřídka hmatatelný. Okolí žaludku může být citlivé na tlak.
 • Odběr krve, laboratorní vyšetření: neexistují žádné specifické abnormality v laboratorních hodnotách naznačující nádor na žaludku. V některých případech může být vykázána anémie, nebo se mohou vyskytovat zvýšené hladiny některých nádorových markerů (např. CA 72-4, CEA, CA 19-9).
 • Gastroskopie, odběr tkání (biopsie): vyšetření ukazuje přímý obraz stěny žaludku a možného nádoru. Je možný odběr vzorků a histologické vyšetření tkáně v zájmu přesného stanovení histologického typu nádoru, co může být směrodatné v případě léčby.
 • Obrazotvorné vyšetření: v úvahu přichází i ultrazvuk břišní dutiny, CT / MR vyšetření břicha, ale jejich role je v případě diagnostiky pouze doplňková, při gastroskopii. Úloha CT (zřídka i MR) spočívá spíše v posouzení stadia: pomocí nich je možné posoudit, zda se v organismu nacházejí blízké nebo vzdálené metastázy.

V minulosti hrálo při diagnostice důležitou roli rentgenové vyšetření žaludku použitím kontrastní látky, v dnešní době však jeho roli téměř úplně převzala endoskopie (gastroskopie), protože umožňuje přesnější vizualizaci a během vyšetření je možný i histologický odběr vzorků tkáně.

JAKÉ MOŽNOSTI LÉČBY RAKOVINY ŽALUDKU EXISTUJÍ?

Existují komplexní možnosti onkologické léčby, které zahrnují chirurgický zákrok, farmakotickou léčbu (chemoterapii) a ozařování. Konkrétní postup léčby pro pacienta, v závislosti na přesném histologickém typu, stadia nádoru a celkového stavu a přidružených onemocnění, doporučuje tzv. Onkologická komise (onko-team), složená z několika odborníků (onkolog, chirurg, patolog). Při léčbě rakoviny žaludku hrají klíčovou roli chirurgické a chemoterapeutická metody.

 • Léčba chirurgickým zákrokem: primárním zákrokem, který se má provést, je částečné odstranění žaludku, tj. odstranění části žaludku postižené karcinomem. V některých případech však může být nutné odstranit celý žaludek. V mnoha případech je také nutné odstranit okolní lymfatické uzliny. Chirurgické řešení, podle možnosti úplné odstranění nádoru, znamená největší šanci na zotavení. (vyhl. Dá se vyléčit -, – poslední stadium, – psychosomatika)
 • Chemoterapie: Může se použít jako doplňková léčba před nebo po operaci; resp. v pokročilých případech paliativním způsobem, když se už neočekává úplné zotavení, ale lékaři se pokusí o prodloužení doby přežití touto léčbou.
 • Terapie ozařováním: v případě rakoviny žaludku se používá relativně zřídka. Její úkol je obvykle doplňkový.

PROGNÓZA ONEMOCNĚNÍ, DŮLEŽITÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍPADNOU LÉČBU

V souvislosti s tímto tématem se ve vyhledávačích často objevuje výraz – délka života, Jak dlouho trvá -, – úmrtnost.
Prognóza onemocnění také závisí na velikosti (rozsáhlosti) nádoru, od histologického typu, obecného stavu pacienta, přidružených onemocnění a na typu a agresivitě aplikované léčby.
Bohužel, ve většině případů je diagnóza stanovena pozdě, v pokročilejším případě, takže šance na přežití jsou podstatně horší. Podle statistik je 5 letý čas přežití rakoviny žaludku možný v případě 32% postižených, pokud se nádor nerozšířil do vzdálenějších orgánů (nevytvořily se metastázy). Pokud je však nádor již v pokročilém stádiu a zasaženy byly i vzdálenější orgány, zmíněný 5 letý čas přežití je možný pouze v případě asi 6% pacientů.

PREVENCE RAKOVINY ŽALUDKU, KDY JE ČAS VYHLEDAT LÉKAŘE

Při vzniku rakoviny žaludku hraje roli mnoho faktorů souvisejících s životním stylem, takže ovlivnit je může v podstatě každý.
Mimořádně důležitá je vyvážená strava, jídelníček bohatý na vlákninu, vitamíny, čerstvou zeleninu a ovoce. Pravidelný pohyb a udržování správné tělesné hmotnosti je také velmi prospěšné; resp. není na škodu vyhýbat se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu.
V případě přetrvávajících žaludečních potíží se určitě vyplatí navštívit odborného lékaře – gastroenterologa, protože mnohé predisponující stavy (např. chronický zánět, infekce Helicobacter pylori) se dají dobře léčit.

Zdroje:

WHO, GLOBCAN 2020:  https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-diagnosis-and-staging-of-gastric-cancer?search=gastric%20cancer&source;=search_result&selectedTitle;=1~150&usage;_type=default&display;_rank=1
https://www.cancer.net/cancer-types/stomach-cancer/statistics
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_%C5%BEaludku

Zdroje obrázků:

https://www.leading-medicine-guide.com/en/medical-specialty/internal-medicine/oncology/stomach-cancer
https://www.netmeds.com/health-library/post/gastric-cancer-causes-symptoms-and-treatment