Altilix™, nejlepší přírodní léčba jater a onemocnění matabolismu

Altilix™, výtažek z cynara cardunculus, obsahuje vysokou koncentraci bioaktivních látek s detoxikačním účinkem

Listy artyčoku se v lidovém léčitelství tradičně používají na očištění organismu a na ochranu zdraví žaludku a střevního traktu. Patří mezi vzácné bylinné léky, jejichž zdraví prospěšné vlastnosti potvrzují i klinické testy a výzkumy. Altilix ™, který je výtažkem z listů jednoho z poddruhů artyčoku, ve vysoké koncentraci obsahuje bioaktivní látky, které mají pozoruhodné léčebné a terapeutické vlastnosti.

Existuje mnoho důvodů, proč je dobré se rozhodnout pro užívání přípravku Altilix ™. Širokospektrální farmakologické účinky výtažku listů artyčoku potvrzují mnohé studie: přispívá k detoxikaci, ke ztrátě hmotnosti, k procesům látkové výměny (metabolismu) a je pravděpodobně nejúčinnějším přírodním prostředkem k ochraně jater.

ARTYČOKY V MEDICÍNĚ

Artyčoky, patřící do rostlinného rodu z čeledi hvězdnicovitých, které ve vysoké koncentraci obsahují biofenoly a které mají pozoruhodný obsah živin, s oblibou používají ve středomořské oblasti pro jejich zdraví prospěšné vlastnosti. Má Altilix ™ vedlejší účinky? Různé druhy artyčoků mají velké množství blahodárných účinků, například zmírňují zánět, chrání játra, snižují hladinu lipidů, přičemž se ukázalo, že jsou jednou z nejúčinnějších potravin bez škodlivých vedlejších účinků. Potvrdilo se, že výtažek z artyčoků v závislosti na dávce zmírňuje oxidační stres, přičemž z tohoto pohledu je nejaktivnější cynarin, který je silný antioxidant, kyselina chlorogenová a luteolin. Předchozí studie jednoho druhu artyčoků, Cynara cardunculus, odhalily jeho možnou aktivitu na ochranu jater a hypolipidemický účinek. Předklinické studie prokázaly, že luteolin je účinný pro zmírnění steatózy jater způsobené alkoholem. Speciální doplňky mají tedy velmi důležitý hepatoprotektivní účinek, tedy chrání játra, resp. hrají roli i v případě zánětu jater. Mezi těmito přípravky nejvíce vyniká Altilix ™.

CO JE ALTILIX ™?

Altilix ™ je výtažek z jednoho poddruhu artyčoků rostoucí v středomořské oblasti, z Cynara cardunculus. Obsahuje vysokou koncentraci bioaktivních látek s detoxikačním účinkem, například kyselinu chlorogenovou, luteolin-7-glukosid a cynarin. O tekutém výtažku z kořenů a listů rostliny, která pochází z sicilské vulkanické oblasti a která je mimořádně odolná a výživná bylo potvrzeno, že je schopen chránit játra a podporuje i regeneraci buněk jater. Důležitou roli může hrát i při snížení hladiny cholesterolu, čímž přispívá k prevenci vzniku srdečních onemocnění. O bioaktivních sloučeninách nacházejících se v přípravku Altilix ™ bylo potvrzeno, že mají účinek na detoxikaci jater a na ochranu cévního systému. Zabraňují biosyntéze cholesterolu a oxidaci LDL cholesterolu, kromě toho obsahují bioaktivní látky s detoxikačním účinkem.

JAKÉ ÚČINKY MÁ ALTILIX ™?

Pro ty, kteří hledají spojence při hubnutí a zachování zdraví, je Altilix ™ bezpečný a dokonalý. Jako přírodní detoxikační látka pomáhá snížit hladinu cholesterolu a odstranit toxiny, které zpomalují látkovou výměnu a proces hubnutí.

Jako antioxidant pomáhá snížením množství volných radikálů zabránit poškození buněk a přispívá k ochraně jater. Působí jako choleretikum, tedy podporuje tvorbu žluči a také jako anticholestikum, tedy má schopnost zabránit stagnaci žlučníku. V různých klinických studiích popisují, jakým způsobem pomáhá výtažek z artyčoků zlepšit poruchy činnosti žaludku a střevního traktu, například příznaky syndromu dráždivého tračníku (IBS) a funkční dyspepsie, a také jak nám může pomoci v případě metabolického syndromu, zkratka MetS (ateroskleróza, vysoký krevní tlak, cukrovka – diabetes, obezita).

Může se použít dokonce i jako náhrada léků

Rozšíření MetS se postupem času velmi zvýšilo, dnes už dosahuje rozměrů epidemie, podle odhadů se ve vyspělých zemích objevuje u jedné pětiny populace jako výsledek obezity a sedavého způsobu života. Při metabolických poruchách nastává nadměrné hromadění a ukládání tuků v játrech (ztučnění jater), co vede k vážným komplikacím. Navzdory zvyšující se klinické zátěži neexistují k léčbě konkrétní léky, právě proto léčba úzce souvisí se změnou životního stylu. V posledních letech se věnuje zvýšená pozornost prevenci a léčbě rizikových faktorů souvisejících s MetS a nealkoholovým ztučněním jater (NAFLD). To v sobě zahrnuje aplikaci živin přírodního původu, které je možné použít jako doplněk stravy nebo dokonce jako náhrada léků, zejména v případě intolerance nebo vedlejších účinků. Zde přichází na scénu Cynara cardunculus..

VĚDECKÉ ZKOUMÁNÍ LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ PŘÍPRAVKU ALTILIX ™

O sloučeninách pocházejících z artyčoků bylo již v minulosti psáno, že v případě nealkoholového onemocnění ztučnělých jater se podílejí na procesech zmírnění zánětu. Tento a další účinky na ochranu jater připisují antioxidačním účinkům fenolů nacházejících se v listech rostliny. Je pravděpodobné, že užívání výtažku z Cynara cardunculus přispívá k odstranění toxinů, k usnadnění produkce žlučové tekutiny, čím přispívá k snadnějšímu strávení tuků, co výrazně zabraňuje peroxidaci lipidů v buněčných membránách jaterní tkáně. To může být příčinou patofyziologických procesů při mnoha onemocněních a poškozuje membrány jaterních buněk.

Cílem jedné 6 měsíční, randomizované, placebem kontrolované studie bylo vyhodnotit účinek užívání přípravku Altilix ™ obsahujícího kyselinu chlorogenovou a luteolin a jejich deriváty při užívání po dobu 6 měsíců v případě metabolického syndromu (MetS), tedy u pacientů s několika spolu souvisejícími metabolickými poruchami. Vědci byli zvědaví, jak působí denní dávka 150 mg doplňku na jaterní markery pacientů a také na stav srdečně – cévního systému. Výzkumu se zúčastnilo 100 osob. 50 osob (26 mužů a 24 žen, průměrný věk 63 ± 8 let) dostávalo Altilix ™, dalších 50 osob (28 mužů a 22 žen, průměrný věk 63 ± 11 let) zase placebo. Na začátku a na konci průzkumu vyhodnotili stavbu těla, kardiometabolické a jaterní parametry a také stav tepen. Od všech účastníků byly odebrány vzorky plazmy a séra. Během průzkumu zůstala dávka souběžných terapií nezměněna, aby se zabránilo možné interferenci, a účastníci studie nedostávali terapii statiny snižující hladinu cholesterolu. Studie se nemohly zúčastnit osoby s nadměrnou konzumací alkoholu, těhotné ženy, pacienti s vážným onemocněním jater nebo ledvin, infekcemi a zhoubnými nádory.

Výsledky studie

Přítomnost a závažnost nealkoholové steatózy (NAFLD) hodnotili na základě indexu ztučnění jater (FLI), účastníky rozdělili do tří podskupin: do první skupiny se dostali ti, u kterých bylo onemocnění potvrzeno, do druhé ti, u kterých se ještě onemocnění neprojevilo, ale na základě FLI indexu k němu už měli blízko, do třetí skupiny dali ty, kterých se onemocnění netýkalo.

Po 6 měsíčním užívání doplňku Altilix ™ se u většiny hodnocených parametrů pozorovalo výrazné zlepšení ve srovnání s placebo skupinou, včetně tělesné hmotnosti, obvodu pasu, hladiny lipidů v plazmě, hodnot jaterních enzymů, tloušťky carotid intima-media (neinvazivní marker hypertrofie arteriální stěny). Zlepšení kardiometabolických proměnných bylo nezávislé na rozsahu nezánětlivých tukových jater. Je všeobecně známo, že zvýšená hladina LDL-cholesterolu je hlavním rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční a spolu s vysokou hladinou triglyceridů je nejčastější příčinou kornatění cév.

Altilix ™ má hypoglykemické, hypocholesterolemické a hypotriglyceridemické vlastnosti a působí příznivě na srdce a cévní systém. Jedna z jeho složek, luteolin, zabraňuje syntéze cholesterolu a za svou schopnost snižovat hladinu lipidů vděčí právě kyselině chlorogenové.

Celkové údaje ukazují, že užívání doplňku Altilix ™ výrazně podporuje kvalitu života pacientů s MetS i NAFLD, zlepšuje některé životně důležité biomarkery, proto se jeho užívání doporučuje při prevenci a vzniku kardiometabolických onemocnění a onemocnění jater. Na závěr, ale v neposlední řadě, u osob, které dostávaly doplněk Altilix ™, bylo pozorováno výrazné zvýšení hladiny grelinu v séru. Nižší hladina tohoto hormonu souvisí s přibíráním a vznikem obezity.

Bylo zpozorováno významné zlepšení glykemických proměnných (HOMA-IR). Užívání tabletek s obsahem výtažku z artyčoků během jídla způsobilo výrazné snížení HOMA-indexu.

JAK HO UŽÍVAT?

Obvyklá denní dávka přípravku Altilix ™ je 100-200 mg

 

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26310198/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893885/